HomeBiosInstrumentsPhotosReviewsContact Us

 

 

Visit cdbaby.com

 

Track Listing

 
Fager som en ros sound clip          lyrics
Skebergslåten sound clip
Kråka sound clip          lyrics
Stilla ro och nära sound clip          lyrics
Hörgalåten sound clip
Grevelius polonaise sound clip
Sjung lilla näktergal sound clip          lyrics
Slängpolska efter Byss Kalle sound clip
Å Ola, Ola sound clip          lyrics
Fantaladda/Willafjord sound clip
Lördagsvisa/Andakten sound clip          lyrics
Ho Maja sound clip          lyrics
Slängpolska efter Juringius sound clip
Heiemo og Nykkjen sound clip          lyrics
Klang min vackra bjällra sound clip

 

Fager som en ros (Swedish)

Flickan står på golvet fager som en ros
Denna vackra gossen vill hon sova hos
Flickan sa till gossen, vill du bli min vän?
Gärna om det vore uti denna kväll 

Vill du bli min vän, så räck mig hit din hand
Håller du mig kär så tar du mig i famn
Mitt uppå golvet bäddas upp en säng
Där jag skulle villa med min lilla vän.

Fair as a rose

The girl stands on the dance floor fair as a rose
This beautiful boy she wants to sleep with
The girl said to the boy would you be my friend
Gladly if it were this evening

Will you be my friend so give me your hand
Do you love me? So, take me in your arms
On my floor is embedded a bed
Where I would house with my little friend

Kråka (Norwegian)

Å mannen han gjekk seg i vedaskog  

sutta ti loti lenta        

der såg han ei kråke i lunden som gol          

sutta ti loti lenta        

 

Og mannen han tenkte med sjølve seg         

å, tro om den kråka vil drepa meg?  

 

Så spende han fore sin boge for kne

så skaut han den kråka så ho datt ned          

 

Så spende han fore dei folane tolv    

så kjøyrde han kråka på låvegolv      

 

Og kjøtet han salta i tynner og fat    

og tunga han hadde til julemat         

 

Av skinnet så gjorde han tolv par skor          

det beste paret det gav han til mor  

 

Av nebbet så gjorde han kyrkjebåt    

så folk kunner ro bade frå og åt        

 

Av tarmane gjorde han tolv par reip

Og klørne han brukte til møkkagreip            

 

Av augo så gjorde han stoveglas       

og nakken han sette på kyrkja til stas           

 

Og munnen han brukte til mala korn            

og øyro han brukte til tutahorn         

 

Og hjartet han sette på fiskekrok      

og ingen har sett slik en fisk han drog          

 

og den som ‘kje kråka kann nytta så

han er ikkje verd ei kråka å få!
Crow

The man went into the forest to chop wood

sutta ti loti lenta (nonsense syllables)

There he saw a crow a-crowing

sutta ti loti lenta

 

He thought to himself

Oh, I fear the crow will take my life

 

So he bent his bow on his knee

And shot the crow down

 

Then he harnessed his twelve young horses

And pulled the crow onto the barn floor

 

He salted the meat and put it in barrels and casks

And the tongue he had as his Christmas meal

 

He made twelve pairs of shoes form the skin

The best pair of which he gave to his mother

 

The beak he made into a church-boat

So people could row both to and fro

 

He made twelve pairs of ropes from the intestines

The claws he turned into a pitchfork

 

He made the eyes into window-panes

The neck he put up on the church for decoration

 

He used the mouth for grinding corn

The ears he made into a horn

 

The heart he put on a fishing hook

And you should have seen the fish he caught!

 

But whoever cannot make such good use of a crow

Does not deserve to catch one!

Stilla ro och nära (Swedish)
Words and music by Åsa Jinder
Visit www.asajinder.com 
 
 

Vem älskar dig när jag farit till landet långt bort
Och ej längre finns kvar
Vem ger dig mod när du tvivlar
Och ej längre känner den kraft som du har 

Ge din själ stilla ro vandra vill om du tror
Att du vet var din inre längtan bor
Ditt hjärta blommar känn doften av liv
Du är större än du nånsin tror 

Vem tröstar dig då ditt inre är fyllt utav sorg
Som du inte rår på
Vem lyssnar till dig då bruset från livet är högre
Än du vill förstå

Give your soul quiet peace Go there, to if you believe 
That you know where your inner longings live 
Your heart blooms smell the aroma of life 
You are bigger than you ever think   

Who comforts you when your mind is full of sorrow 
That you cannot beat 
Who listens to you when the noise of life is higher 
Than you want to understand 

Who loves you, when I traveled to the country far away
And am no longer there
Who gives you courage when you have doubts 
And no longer feel the power that you have 

 

Sjung lilla näktergal (Swedish)
Words and Music by Verlene Schermer

Sing little nightingale

 

Sjung lilla näktergal, sjung mig till sömns
För jag är så trött men jag kan inte sova nu.
Sjung du lilla näktergal, med din milda sång
Jag ska lyssna på din låt när jag ligger vacken i natt. 

Om jag slumrar medan du sjunger flyg inte iväg
För när morgonen kommer vill jag återgälda dig
Jag ska sjunga dig till sömns som du gjorde för mig
Och när vi båda har sovit ska vi sjunga en duett. 

Sing little nightingale, sing me to sleep
For I am so tired but I can’t sleep now.
Sing little nightingale with your gentle song
I will listen to your tune while I lie awake tonight. 

If I slumber while you sing, don’t fly away
For when morning comes I would like to repay you
I will sing you to sleep as you did for me
And when both have slept, we will sing a duet.

Å, Ola, Ola (Norwegian)

Å, Ola, Ola, min eigen unge!
Kvi la du på meg den sorg så tunge?
Eg tenkte aldri du brydd’ deg om
å narre meg som du såg var ung,
å narre meg som du såg var ung. 

Å mang ei tår på mi kin har runne,
eg tenkte vetet det hadde sprunge,
å eg har gråte så mang ei tår
som der er dagar i tusen år,
som der er dagar i tusen år. 

Å mange in gong har eg sete sukka,
å mange in gong har eg tårer turka,
å mange in gong har eg tenkt med meg.
Var eg så rik at eg åtte deg,
Var eg så rik at eg åtte deg. 

Ja kjærligheta ho kan bedrove,
Gud bære den som skal få ho prove!
Ja kjærligheta ho er så heit,
ho smertar sårar’ ell’ noken veit
ho smertar sårar’ ell’ noken veit.
Oh, Ole, Ole

Oh, Ole, Ole, I loved you dearly
But you have dealt with me insincerely
I did not think you would let your tongue
Be false to me, whom you saw was young
Be false to me, whom you saw was young
 

So many tears down my cheeks were creeping
I almost thought I’d go mad with weeping
And I have shed just as many tears
As there are days in a thousand years
As there are days in a thousand years
 

How many times have I sat here sighing
How many times did my tears need drying
How many times have I longed to be
So rich that you were my property
So rich that you were my property


Yes, love can bring you a lot of sorrow
God grant him strength who is tried tomorrow
For love’s hot flame has a fiercer glow
Than any passion on earth I know
Than any passion on earth I know
 

Lördagsvisa (Swedish)

På vännen min jag tänker
Och hjärtat mitt det gläds och ler.
När aftonsol sig sänker och morgonsol gått ner.
Ja, då är veckan sluter
Då går jag till vännen. 

Med ögon blå som duvan
Kind så röd som krösen. 

Saturday Song

On my “special friend” I am thinking
And my heart is glad and smiling
When the afternoon sun sinks, and (tomorrow’s) morning sun goes down
Yes, then the week is over
Then I go to my friend

With eyes as blue as the dove
Cheeks as red as lingon-berries

 

Ho Maja! (Swedish)

Ho Maja, och ho mej
Det går ett lamm uppå berget
Håle bakkani å skåre frammani
Jag tror att farsmor a åge. 

Hey, Maja!

Hey Maja, and hey me!
There goes a lamb up on the mountain
With a hole in the back, and a notch in the front – *
I believe that Grandmother owns it.

* The ear is marked with a hole in the back and a notch in the front to identify the owner.

 

Heiemo og Nykkjen (Norwegian)

 

Heiemo kvad, det song i li.

vakna dikko ædelege drengje

Det høyrde Nykkjen, på havet skrid,

For de hev sove tidi for lengje.

 

Heiemo kvad, det song i lund

Det høyrde Nykkjen, på havets bunn

Heiemo og Nykkjen

Heiemo sang so beautifully that the hillsides

Rang with the sound of her voice

Wake up, you noble lads!

For you have slept the time away

The nøkk heard this while walking in the sea

 

Heiemo sang so beautifully that the grove rang

With the sound of her voice

The nøkk heard this at the bottom of the sea

 

Nykkjen tala til styringsmann:

“Du styre mitt skip på kristne land!”

 

Eg vil meg på kristne land gå,

Den vene jomfruva vil eg få.”

 

Så gjeng han seg i stoga inn

med håge hatt og blomekinn

 

Nykkjen han dansa, og Heiemo kvad,

det gleddest alt folkjet i stogunne var

 

Nå må kvar gange heim til seg,

Heiemo tek eg på skipet med meg.

 

Heiemo, Heiemo, still din harm,

du skal sove på Nykkjens arm!”

 

Ho stakk til Nykkjen i holamot,

Og odden han rann i hjarterot

 

“Her ligg du, Nykkjen, fyr ravn og hund

ennå hev eg min kve’arlund!”

The nøkk gave the order to his first mate:

“Guide my ship onto the Christian shore!”

 

“I want to go to the Christian land

Because I need to have that beautiful maiden!”

 

So he went into the room

With a big hat and blushing cheeks

 

The nøkk danced while Heiemo sang

Enchanting everyone in the room

 

“Now everybody needs to go home,

But I shall take Heiemo onto the ship with me.”

 

Heiemo, Heiemo, do no fret!

Tonight you shall sleep in the arms of the water troll!”

 

She stuck the knife deep into his chest

So the point pierced right into the root of his heart

 

“Here you lie, nøkk, for raven and hound

But I still do have my songs!”

Home   Ÿ    Bios    Ÿ    Instruments    Ÿ    Photos    Ÿ    Reviews    Ÿ    Contact Us